Đổi mới giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thanh thiếu niên và nhi đồng

Ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 6, Thành phố Hà Nội

Thực hiện chương trình làm việc trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong hai ngày 7 và 10 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn tham dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử Đại biểu quốc hội (ĐBQH) khoá XV tại Đơn vị bầu cử số 6, Thành phố Hà Nội. Hội nghị do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức.