Quy chế và các văn bản liên quan đến Đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam

Quyết định Ban hành các Mẫu chứng chỉ của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam

Ban hành kèm Quyết định này các Mẫu chứng chỉ của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bao gồm: 1. Chứng chỉ ngoại ngữ. 2. Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ. 3. Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ.

Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Subscribe to Quy chế - Văn bản