co cau to chuc (ok)

 

 

STT

 

BAN GIÁM ĐỐC

1

Ts. Hà Xuân Thành

Giám đốc

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

1

 

Ths. Trần Công

Kế toán trưởng

2

 

 

Ths. Phan Thị Linh

Chuyên viên

3

 

CN. Trần Đặng Hồng Nhung

Chuyên viên

4

CN. Bùi Xuân Lịch

Chuyên viên

5

 

CN. Phạm Ngọc Hà

Chuyên viên

 

 

PHÒNG PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1

 

Ths. Bế Thị Điệp

Chuyên Viên

2

 

Ths. Ngô Thị Hoài Thanh

Chuyên Viên

3

 

Ths. Hoàng Thị Huệ

Chuyên Viên

4

Ts. Nguyễn Chí Thanh

Chuyên Viên

5

 

CN. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Chuyên Viên

 

 

PHÒNG THIẾT BỊ - CÔNG NGHỆ

1

Ths. Đỗ Thế Chuẩn

Chuyên Viên

2

Ths. Cao Lê Phương

Chuyên Viên

3

 

Ths. Đỗ Văn Chuyên

Chuyên Viên

4

Cn. Trịnh Quốc Huy

Chuyên Viên

5

 

KS. Phan Hưng Hà

Chuyên Viên

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ

1

 

Ths. Bùi Vũ Hòa

Chuyên Viên