Tên tiếng Việt: Trung tâm Khảo thí quốc gia (viết tắt là TTKTQG).

Tên tiếng Anh: National Testing Center.

Tên viết tắt tiếng Anh: NTC.

Trụ sở: Tầng 3, 4, Tòa nhà 8C, Số 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: www.ntc.moet.gov.vn

 

Chức năng:

1. Nghiên cứu, tư vấn về các chiến lược, chính sách, hoạt động khảo thí trong lĩnh vực GDĐT.

2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, bồi dưỡng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khảo thí; cung cấp dịch vụ khoa học công   

nghệ thuộc lĩnh vực khảo thí; phát triển các bộ công cụ đánh giá trong giáo dục.

3. Thực hiện các dịch vụ công về khảo thí theo quy định hiện hành.