1. Phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức thi/đánh giá: Thi tuyển sinh vào lớp 10; thi tuyển sinh đầu vào các trường chuyên, trường năng khiếu; đánh giá kết quả học tập học sinh phổ thông các cấp/lớp; Thi tuyển sinh đầu vào đại học, cao đẳng...