Bộ GDĐT công bố chính thức đề thi bài thi môn Hóa học kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Tệp tin đính kèm
Đính kèm Size
201-hoa.pdf 630.86 KB
202-hoa.pdf 837.14 KB
203-hoa.pdf 652.75 KB
204-hoa.pdf 1.54 MB
205-hoa.pdf 652.3 KB
206-hoa.pdf 1.54 MB
207-hoa.pdf 630.79 KB
208-hoa.pdf 837.35 KB
209-hoa.pdf 630.8 KB
210-hoa.pdf 837.44 KB
211-hoa.pdf 652.22 KB
212-hoa.pdf 1.54 MB
213-hoa.pdf 652.46 KB
214-hoa.pdf 1.54 MB
215-hoa.pdf 630.78 KB
216-hoa.pdf 837.4 KB
217-hoa.pdf 630.93 KB
218-hoa.pdf 837.41 KB
219-hoa.pdf 652.16 KB
220-hoa.pdf 1.54 MB